dh-thumb-01.jpg

Gemeente Den Haag

Internationale positionering

Internationale positionering

Visuele identiteit voor gemeente Den Haag

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Een moderne metropool met een omvangrijke geschiedenis en een rijk geschakeerde bevolking. Deze positionering zie je terug in de door ons ontwikkelde Stijl van Den Haag.

 Eenduidig en flexibel  Een huisstijl die de komende 20 jaar gebruikt kan worden vraagt om een duurzaam vormsysteem met een stevige, eenduidige basis. Zowel in toepassing als beheer levert De stijl van Den Haag die eenduidigheid: er is één logo en er is één grafisch element. De Haagse Facetten en het uitgebreide kleurenpalet maken deze flexibiliteit mogelijk.  Ontwikkeling en invoering  De stijl van Den Haag is geimplementeerd op alle huisstijldragers. We ontwikkelden richtlijnen voor alle verschillende typen communicatiemiddelen: off- en online, ruimtelijk, correspondentie en formulieren. Ook is een eigen iconenstijl ontwikkeld en toegepast op alle relevante gemeentelijke thema's en diensten.

Eenduidig en flexibel

Een huisstijl die de komende 20 jaar gebruikt kan worden vraagt om een duurzaam vormsysteem met een stevige, eenduidige basis. Zowel in toepassing als beheer levert De stijl van Den Haag die eenduidigheid: er is één logo en er is één grafisch element. De Haagse Facetten en het uitgebreide kleurenpalet maken deze flexibiliteit mogelijk.

Ontwikkeling en invoering

De stijl van Den Haag is geimplementeerd op alle huisstijldragers. We ontwikkelden richtlijnen voor alle verschillende typen communicatiemiddelen: off- en online, ruimtelijk, correspondentie en formulieren. Ook is een eigen iconenstijl ontwikkeld en toegepast op alle relevante gemeentelijke thema's en diensten.

 Het logo  Het beeldmerk wordt gevormd door twee, uit facetten opgebouwde, leeuwen die een gekroond schild dragen. De diversiteit van de stad en haar inwoners komt terug in de facetvormen in het logo en de grafische beeldtaal. Geel en groen zijn de basiskleuren, als vertaling van goud en sinopel uit het stadswapen.

Het logo

Het beeldmerk wordt gevormd door twee, uit facetten opgebouwde, leeuwen die een gekroond schild dragen. De diversiteit van de stad en haar inwoners komt terug in de facetvormen in het logo en de grafische beeldtaal. Geel en groen zijn de basiskleuren, als vertaling van goud en sinopel uit het stadswapen.

dh-beeldmerk.jpg
ontwerpwerk_denhaag-boa_0.jpg
  Gemaakt bij Ontwerpwerk

Gemaakt bij Ontwerpwerk